צינור מים מתוקים במקום תעלת הימים

אורי לכיש, גומה מדע

כדאי לבנות מפעל התפלה גדול באיזור עקבה ולהזרים את המים המתוקים בצינור לכוון ים המלח, במקום תעלה של מי-ים בין ים-סוף לים-המלח. התושבים, הגרים בערבה ובסביבותיה, לאורך הצינור, ישתמשו בחלק מהמים לרווחתם, ושאר המים יוזרמו אל הים.

אנרגיה תופק מנפילת המים בהפרש הגובה בין ים סוף לים המלח. אנרגיה נוספת תופק בשיטת האוסמוזה מ"ערבוב" המים המתוקים, המגיעים בצינור, במים המלוחים מאוד של ים המלח. האנרגיה המתקבלת בשני תהליכים אלו עולה על האנרגיה המושקעת בהתפלת המים בתחילת דרכם בים סוף. מאזן האנרגיה הכללי הוא חיובי.

כדי להתפיל מים משתמשים בתהליך "אוסמוזה הפוכה" שבו משקיעים אנרגיה כדי להפריד את המים המתוקים מן המלח שהיה בהם. בתהליך "אוסמוזה", שהוא הפוך לאוסמוזה הפוכה, מקבלים אנרגיה מ"ערבוב" מים מתוקים במים מלוחים. הפוך על הפוך ומבלבל? אבל זה באמת ככה.

ה"לב" של שני התהליכים הן ממברנות חדירות למחצה המאפשרות מעבר מים דרכן, אבל חוסמות מעבר מלחים. הממברנות מתבלות לאיטן בתהליך ההתפלה ויש להחליף אותן מעת לעת. ממברנות שהתבלו בתהליך ההתפלה עדיין תהיינה טובות לתהליך ההפוך של הפקת אנרגיה. מפעל להפקת אנרגיה ינצל את הממברנות המשומשות ולכן עלות הקמתו והפעלתו תהיה נמוכה יותר מאשר בשימוש בממברנות חדשות. לא יהיה מחסור בממברנות התפלה משומשות כיוון שכמות המים המותפלים הולכת וגדלה כל הזמן.

הזרמת מים מתוקים לים המלח, במקום מי הירדן שאינם מגיעים אליו כבר שנים רבות, לא תגרום למפגעי סביבה, ותחדש את ימיו כפי שהיו לפני הפעלת המוביל הארצי.


Energy production at the Dead Sea by pressure retarded osmosis: challenge or chimera?
Sidney Loeb, Desalination, vol 120, pp 247-262 (1998)


יולי 2009

אוסמוזה התפלה וקרנו
מהם אוסמוזה אוסמוזה הפוכה ולחץ-אוסמוטי
אנרגית התפלה של מי-ים
מספר אבוגדרו משקל אטומי ומשקל מולקולרי

By the author:

  1. "Osmosis Desalination and Carnot", https://urila.tripod.com/Osmosis_Carnot.htm, December 2012.
  2. "Osmosis and thermodynamics", American Journal of Physics, Vol 75 (11), pp. 997-998, November (2007).
  3. "Optimizing the Efficiency of Reverse Osmosis Seawater Desalination", https://urila.tripod.com/Seawater.htm, May (2002).
  4. "Energy of Seawater Desalination", https://urila.tripod.com/desalination.htm, April (2000).
  5. "Avogadro's number atomic and molecular weight", https://urila.tripod.com/mole.htm, April (2000).
  6. "Osmosis Reverse Osmosis and Osmotic Pressure what they are", https://urila.tripod.com/index.htm, February (1998).