דוליטל הרופא ומארעותיו

מאת ה. לופטינג מצויר ע"י המחבר


תרגם א. סולודרThe Story of Doctor Dolittle

Illustrated by the author Told by Hugh Lofting


Translated by A. Solodar

הספור של דוקטור דוליטל

התכן

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.
יד.
טו.
טז.
יז.
יח.
יט.
כ.
כא.

מדמנה בגיא השלוליות
לשון החיות
דאגות-פרנסה
ידיעות מאפריקה
המסע הגדול
פולינסיה והמלך
גשר-הקופים
מלך החיות
מועצת הקופים
החיה יקרת-המציאות
הנסיך השחור
מרפא ומעשי-כשפים
מפרשים אדומים וכנפיים כחולות
אזהרת העכברים
דרקון-ברבריה
תוה-תוה כורה אזן
הולכי-רכיל שבים
חוש-הריח
כף-הסלע
עיר מגורי הדיג
בבית

עמוד
א
ה
יד
כ
כז
לג
לט
מז
נב
נז
סג
סט
עו
פ
פה
צא
צו
קא
קח
קיג
קיח

The Story of Doctor Dolittle

העיוורים והפיל
האיש הראשון שראיתי
נוסע המחלקה הראשונה
יהודים רוקדים
שלוש פעמים
חלוצים סוללים כביש
יום עיון
מהם אוסמוזה אוסמוזה הפוכה ולחץ-אוסמוטי
אנרגית התפלה של מי-ים
מספר אבוגדרו משקל אטומי ומשקל מולקולרי