יצחק קצנלסון - יהודים רוקדים

יהודים רוקדים
מילים: יצחק קצנלסון

יד על שכם
שימו אחים,
ונרקדה,
ושיר נפצחה -
כל העדה!

זה בגרון
וזה ברגל,
ישמח ויגל -
ככה נרן,
כך במעגל.

שאו כפיים
לשמיים!
הקפוטה מטה,
אתה -
בשמים!

שאו כפיים
לשמיים!
רקוד ברפש,
והנפש -
בשמיים!

האח!
התעוררו ושוררו,
הו, עם אלוהים!
לפועל ידיו
התבוננו, התבוננו,
גילו ברעדה,
גילו והתרוננו -
האח!

שירון


יהודים רוקדים יצחק קצנלסון

יהודים רוקדים : השיר בדפוס       לשמיעת השיר
הלכתי שחוח


אוסמוזה התפלה וקרנו
צינור מים מתוקים במקום תעלת הימים
מהם אוסמוזה אוסמוזה הפוכה ולחץ-אוסמוטי
אנרגית התפלה של מי-ים
מספר אבוגדרו משקל אטומי ומשקל מולקולרי
העיוורים והפיל
האיש הראשון שראיתי
דוליטל הרופא ומאורעותיו
נוסע המחלקה הראשונה
יהודים רוקדים
שלוש פעמים
חלוצים סוללים כביש
יום עיון
סיפורים
Facebook