דמויות מלוות - מנחם פוזננסקי

                                 מנחם פוזננסקי

                   דְּמֻיּוֹת    מְלַוּוֹת

                                 כתביםההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל
                 הוצאת הקיבוץ המאוחד תשי"חשלוש פעמים
ניגון-אבל
זהרורים
מוטיבים גנסיניים
אבטוביוגרפיה

בשנים ההן – ציליה דראפקין
זכרונות צילה לוין-דראפקין על א.נ. גנסין

דוליטל הרופא ומאורעותיו
העיוורים והפיל
האיש הראשון שראיתי
נוסע המחלקה הראשונה
יהודים רוקדים
חלוצים סוללים כביש
יום עיון
מהם אוסמוזה אוסמוזה הפוכה ולחץ-אוסמוטי
אנרגית התפלה של מי-ים
מספר אבוגדרו משקל אטומי ומשקל מולקולרי